Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chuyện gì đã xảy ra?” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Chuyện gì đã xảy ra?

Chuyện gì đã xảy ra? Hòn đá rời khỏi núi.
Ai đã thức dậy? Người và tôi.
Ngôn ngữ, ngôn ngữ. Cùng-sao. Kề-trái-đất.
Nghèo hơn. Mở. Ở nhà.

Nó đã đi đâu? Về phía cái không-lặng-đi.
Với hòn đá nó đi, với cả hai chúng ta.
Tim và tim. Bị xét quá nặng.
Hãy nặng thêm. Hãy nhẹ hơn.

Paul Celan, “Was geschah?,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1962 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 31, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: