Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đêm cánh” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Đêm cánh

Đêm cánh, từ xa đến và giờ
mãi mãi giăng
trên phấn và đá vôi.
Sỏi, lăn về phía vực.
Tuyết. Và thêm nhiều cái trắng.

Vô hình,
cái có vẻ nâu,
màu nghĩ và hoang
um tùm với những từ.

Vôi là, và phấn.
Và sỏi.
Tuyết. Và thêm nhiều cái trắng.

Mi, chính mi:
được giường trong
con mắt lạ, nhìn
trên tất cả.

Paul Celan, “Flügelnacht,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1954 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 26, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: