Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hồng tước” – Daniel Halpern

Daniel Halpern (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Ông là nhà xuất bản của Ecco Press.

Hồng tước

Tuyết phủ lên xẻng làm vườn
và rễ của cây bạch dương.
Một hàng rào và rừng chảy đằng sau,
trắng, không khí bên trên
lấm tấm máu.

Daniel Halpern, “Cardinals,” The New Yorker (December 19, 2022 Issue).

Copyright © 2022 by Daniel Halpern | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 12, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: