Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một châm ngôn” – Carl Dennis

Carl Dennis (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2000 và giải Pulitzer cho thơ năm 2002. Ông dạy ở SUNY Buffalo từ … Continue reading

December 30, 2020 · Leave a comment

“Lịch sử” – Carl Dennis

Carl Dennis (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2000 và giải Pulitzer cho thơ năm 2002. Ông dạy ở SUNY Buffalo từ … Continue reading

March 9, 2020 · Leave a comment

“Chai rượu” – Carl Dennis

Carl Dennis (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2000 và giải Pulitzer cho thơ năm 2002. Ông dạy ở SUNY Buffalo từ … Continue reading

August 12, 2018 · Leave a comment

“Thế hệ chúng tôi” – Carl Dennis

Carl Dennis (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2000 và giải Pulitzer cho thơ năm 2002. Ông dạy ở SUNY Buffalo từ … Continue reading

April 14, 2018 · Leave a comment

“Một phong cảnh” – Carl Dennis

Carl Dennis (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2000 và giải Pulitzer cho thơ năm 2002. Ông dạy ở SUNY Buffalo từ … Continue reading

December 28, 2017 · Leave a comment

“Đêm cuối năm” – Carl Dennis

Carl Dennis (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2000 và giải Pulitzer cho thơ năm 2002. Ông dạy ở SUNY Buffalo từ … Continue reading

December 15, 2017 · Leave a comment

“Ý nghĩa” – Carl Dennis

Carl Dennis (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2000 và giải Pulitzer cho thơ năm 2002. Ông dạy ở SUNY Buffalo từ … Continue reading

September 28, 2017 · Leave a comment

“Hai cuộc đời” – Carl Dennis

Carl Dennis (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Ruth Lilly năm 2000 và giải Pulitzer cho thơ năm 2002. Ông dạy ở SUNY Buffalo từ … Continue reading

September 26, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.