Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Lucille Clifton

“người có không chúc tụng cùng tôi” – Lucille Clifton

Lucille Clifton (1936–2010) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2000, giải thơ … Continue reading

August 9, 2018 · Leave a comment

“sông mississippi đổ vào vịnh” – Lucille Clifton

Lucille Clifton (1936–2010) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2000, giải thơ … Continue reading

August 1, 2018 · Leave a comment

“bài ca buồn” – Lucille Clifton

Lucille Clifton (1936–2010) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2000, giải thơ … Continue reading

July 6, 2018 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.