Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Michael Longley

“Ở Thư viện Công cộng New York” – Michael Longley

Michael Longley (1939–) là nhà thơ người Bắc Ireland. Ông là giáo sư về thơ của Ireland từ năm 2007 đến năm 2010, và được trao giải thơ Whitbread năm … Continue reading

November 2, 2018 · Leave a comment

“Cành cây” – Michael Longley

Michael Longley (1939–) là nhà thơ người Bắc Ireland. Ông là giáo sư về thơ của Ireland từ năm 2007 đến năm 2010, và được trao giải thơ Whitbread năm … Continue reading

November 20, 2017 · Leave a comment

“Những cái cây” – Michael Longley

Michael Longley (1939–) là nhà thơ người Bắc Ireland. Ông là giáo sư về thơ của Ireland từ năm 2007 đến năm 2010, và được trao giải thơ Whitbread năm … Continue reading

August 11, 2017 · Leave a comment

“Thác nước” – Michael Longley

Michael Longley (1939–) là nhà thơ người Bắc Ireland. Ông là giáo sư về thơ của Ireland từ năm 2007 đến năm 2010, và được trao giải thơ Whitbread năm … Continue reading

June 7, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.