Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Sharon Olds

“Một lần” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque ngành sáng tác tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ Lamont năm … Continue reading

August 5, 2017 · Leave a comment

“Bất cứ ai rời bỏ tình yêu” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque ngành sáng tác tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ Lamont năm … Continue reading

July 17, 2017 · Leave a comment

“Mọi thứ” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque ngành sáng tác tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ Lamont năm … Continue reading

December 23, 2016 · Leave a comment

“Tôi trở về tháng Năm năm 1937” – Sharon Olds

Sharon Olds (1942–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Erich Maria Remarque ngành sáng tác tại Đại học New York. Bà được trao giải thơ Lamont năm … Continue reading

November 13, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,635 other followers