Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tuyên ngôn” – Tracy K. Smith

Tracy K. Smith (1972–) là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải Whiting cho thơ năm 2005, giải James Laughlin năm 2006, giải Pulitzer cho thơ năm 2012, và … Continue reading

July 4, 2019 · Leave a comment

“Thế giới của một người đàn ông” – Tracy K. Smith

Tracy K. Smith (1972–) là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải Whiting cho thơ năm 2005, giải James Laughlin năm 2006, giải Pulitzer cho thơ năm 2012, và … Continue reading

September 29, 2018 · Leave a comment

“Thế giới là người em xinh đẹp của bạn” – Tracy K. Smith

Tracy K. Smith (1972–) là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải Whiting cho thơ năm 2005, giải James Laughlin năm 2006, giải Pulitzer cho thơ năm 2012, và … Continue reading

May 16, 2018 · Leave a comment

“Một câu chuyện cũ” – Tracy K. Smith

Tracy K. Smith (1972–) là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải Whiting cho thơ năm 2005, giải James Laughlin năm 2006, giải Pulitzer cho thơ năm 2012, và … Continue reading

April 5, 2018 · Leave a comment

“Bài ca” – Tracy K. Smith

Tracy K. Smith (1972–) là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải Whiting cho thơ năm 2005, giải James Laughlin năm 2006, giải Pulitzer cho thơ năm 2012, và … Continue reading

March 23, 2018 · Leave a comment

Vì sao thơ cần thiết cho nền dân chủ

Nguồn: Tracy K. Smith, “Why Poetry Is Essential to Democracy,” The WSJ, Apr. 7, 2012. Biên dịch: Tram Nguyen | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Thơ cần thiết cho nền dân … Continue reading

June 27, 2017 · Leave a comment

“Cuộc sống bình thường” – Tracy K. Smith

Tracy K. Smith (1972–) là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải Whiting cho thơ năm 2005, giải James Laughlin năm 2006, giải Pulitzer cho thơ năm 2012, và … Continue reading

June 25, 2017 · Leave a comment

“Cuộc sống sung túc” – Tracy K. Smith

Tracy K. Smith (1972–) là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải Whiting cho thơ năm 2005, giải James Laughlin năm 2006, giải Pulitzer cho thơ năm 2012, và … Continue reading

December 20, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.