Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cuộc sống bình thường” – Tracy K. Smith

tracy k smith.jpg

Photo by James Estrin for The New York Times

Tracy K. Smith (1972–) là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải Whiting cho thơ năm 2005, giải James Laughlin năm 2006, giải Pulitzer cho thơ năm 2012, và giải Robert Creeley năm 2016. Cô là giáo sư môn sáng tác văn chương tại Trung tâm Peter B. Lewis về Nghệ thuật tại Đại học Princeton, nơi cô là giáo sư hàm Roger S. Berlind ’52  về các ngành nhân văn, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2017 đến năm 2019.

Cuộc sống bình thường

Dậy sớm, nghĩ lại, một lúc sau lại dậy
đọc giấy tờ và tin tức. Hút vài hơi nếu thời gian
cho phép và, ngóng chừng thời tiết,

mặc đồ. Một ngày nữa của những gì chúng ta đem đến—
những chuyện chưa xong từ những ngày trước,

nuối tiếc về những chuyện chúng ta làm cẩu thả.
Chỉ một lần muốn bắt đầu thật sớm,
thoát khỏi ký ức và nhẹ nhõm hơn vì thế.
Như Adam, vào cái ngày đầu tiên: một mình

nhưng vui vẻ, chẳng sợ đấng sáng tạo,
mọi thứ đều của chàng để đặt tên; chẳng có gì
phải trốn, chẳng có gì phải tránh,

chẳng việc gì phải mang mà không được lựa chọn,
Và ban đêm, chẳng giọng nói nào làm chàng thao thức,
chẳng vội gì mà dậy, chẳng vội gì mà không.

Tracy K. Smith, “The Ordinary Life,” Ordinary Light: A Memoir (Knopf, 2015).

Copyright © 2015 by Tracy K. Smith | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 25, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: