Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vade Mecum” – Billy Collins

vade mecum.jpg

Photo by @thecapecardamom

Billy Collins (1941–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2001 đến năm 2003, và của tiểu bang New York từ năm 2004 đến năm 2006. Ông là giáo sư hưu trí ngành văn học Anh tại Lehman College, CUNY.

Vade Mecum

Tôi muốn lưỡi kéo phải sắc
và phải thật phẳng mặt bàn
khi khỏi đời tôi em cắt
dán tôi vào sổ em mang.

Billy Collins, “Vade Mecum,” Questions About Angels (University of Pittsburgh Press, 1991).

Copyright © 1991 by Billy Collins | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 25, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: