Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tuyên ngôn” – Tracy K. Smith

tracy k smith.jpg

Photo by Rochelle Fatleopard

Tracy K. Smith (1972–) là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải Whiting cho thơ năm 2005, giải James Laughlin năm 2006, giải Pulitzer cho thơ năm 2012, và giải Robert Creeley năm 2016. Cô là giáo sư môn sáng tác văn chương tại Trung tâm Peter B. Lewis về Nghệ thuật tại Đại học Princeton, nơi cô là giáo sư hàm Roger S. Berlind ’52 về các ngành nhân văn, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2017 đến năm 2019.

Tuyên ngôn

Y đã
          đưa đến đây hàng bầy Quan lại để sách nhiễu nhân dân ta.

Y đã vơ vét—của chúng ta—

                                                          tàn phá—của chúng ta—

                                                                                                              hủy hoại những cuộc đời—của chúng ta—

lấy đi những—của chúng ta—

                                                              bãi bỏ những—giá trị nhất của chúng ta—

và thay đổi một cách căn bản những Hình thức—của chúng ta—

Trong giai đoạn Áp bức nào Chúng ta cũng đã Yêu sách đòi
Chấn chỉnh bằng những lời lẽ khiêm nhường nhất:

                                                                                                           Những Yêu sách nhất quán
của chúng ta chỉ được đáp trả bằng những ngạo ngược liên tiếp.

Chúng ta đã nhắc nhở họ về những hoàn cảnh di cư
và định cư của chúng ta ở đây.

                                                                               —bị Cưỡng bách

                                                                                                                        phải mang

                                                                                                                                                    ngoài Khơi xa—

Tracy K. Smith, “Declaration,” Wade in the Water (Graywolf Press, 2018). This poem was first published in The New Yorker (November 6, 2017 Issue).

Copyright © 2017 by Tracy K. Smith | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 4, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: