Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cuộc sống sung túc” – Tracy K. Smith

Tracy K. Smith.jpg

Tracy K. Smith (1972–) là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải Whiting cho thơ năm 2005, giải James Laughlin năm 2006, giải Pulitzer cho thơ năm 2012, và giải Robert Creeley năm 2016. Cô là giáo sư môn sáng tác văn chương tại Trung tâm Peter B. Lewis về Nghệ thuật tại Đại học Princeton, nơi cô là giáo sư hàm Roger S. Berlind ’52  về các ngành nhân văn, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2017 đến năm 2019.

Cuộc sống sung túc

Khi một số người nói về tiền bạc
Họ nói như thể nó là một người tình bí ẩn
Người ra ngoài mua sữa và không bao giờ
Trở lại, và điều đó khiến tôi hoài niệm
Về những năm tôi sống nhờ cà phê và bánh mì,
Lúc nào cũng đói, đi bộ đi làm vào ngày trả lương
Như một người phụ nữ lên đường tìm nước
Từ một ngôi làng không giếng, rồi sống
Một hoặc hai đêm giống như mọi người khác
Nhờ gà nướng và rượu vang đỏ.

Tracy K. Smith, “The Good Life,” Life on Mars (Graywolf Press, 2011).

Copyright © 2011 by Tracy K. Smith | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 20, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: