Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sau khi làm tình” – Stephen Dunn

In Bed.jpg

Dans le Lit (1893) by Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901)

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001.

Sau khi làm tình

Không người nào nên hỏi người kia
“Anh/em đang nghĩ gì?”

Không người nào, tức là,
người không muốn nghe về quá khứ

cùng những cư dân của nó,
hay là nỗi cô đơn kỳ lạ của hiện tại

được lấp đầy, có thể như bây giờ, bằng thỏa mãn,
hay những hình ảnh

của tương lai, những cái đầu khác nhau
trên những cơ thể khác nhau.

Một số người thực ra mong muốn sự thành thật.
Họ chắc hẳn chưa bao giờ xâm nhập

vào ngôi nhà đơn độc của chính mình
sau khi làm thất lạc chìa khóa,

chưa bao giờ nhìn bằng đôi mắt của kẻ xâm nhập
những gì là của họ.

Stephen Dunn, “After Making Love,” Loosestrife: Poems (W. W. Norton & Company, 1998).

Copyright © 1998 by Stephen Dunn | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 18, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: