Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Stephen Dunn

“Mỗi lần từ một độ cao” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Mỗi lần từ một độ cao Cái lần tôi nghĩ mình yêu và … Continue reading

October 7, 2019 · Leave a comment

“Những sự nổi lên” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Những sự nổi lên Cứ cho là đàn ông và đàn bà bắt … Continue reading

March 24, 2018 · Leave a comment

“Của thừa kế” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Của thừa kế Bạn không nên ngạc nhiên khi cái nơi mà bạn … Continue reading

February 24, 2018 · Leave a comment

“Lạc quan” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Lạc quan Bạn tôi người bi quan nghĩ rằng tôi lạc quan vì … Continue reading

January 4, 2018 · Leave a comment

“Căn phòng” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Căn phòng Căn phòng không có sự lựa chọn. Mọi thứ người ta … Continue reading

December 24, 2017 · Leave a comment

“Nếu một chú hề” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Nếu một chú hề Nếu một chú hề bước ra từ trong rừng, … Continue reading

December 19, 2017 · Leave a comment

“Bằng những lời khác” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Bằng những lời khác Khi nói đến thế giới bên kia và sự … Continue reading

November 23, 2017 · Leave a comment

“Người trong tưởng tượng” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Người trong tưởng tượng Nếu như người đàn bà tưởng tượng làm người … Continue reading

August 21, 2017 · Leave a comment

“Bữa tiệc bạn không được mời” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Bữa tiệc bạn không được mời Bạn bước vào, quần áo bạn tối … Continue reading

April 12, 2017 · Leave a comment

“Những việc thường lệ trong nhà” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Những việc thường lệ trong nhà Khi mẹ qua đời tôi nghĩ: giờ … Continue reading

December 13, 2016 · Leave a comment

“Sau khi làm tình” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Sau khi làm tình Không người nào nên hỏi người kia “Anh/em đang … Continue reading

July 18, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.