Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ tình gần tận thế” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–2021) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Bài thơ tình gần tận thế Đây là thế giới mà tôi gắn … Continue reading

June 13, 2022 · Leave a comment

“Đừng làm thế” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Đừng làm thế Nó là kiểu tự mang nếu bạn muốn cái gì … Continue reading

January 18, 2021 · Leave a comment

“Lịch sử” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Lịch sử Nó là thế này, nhà vua cướimột cô thường dân, và … Continue reading

January 11, 2021 · Leave a comment

“Ngăn trở” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Ngăn trở Cái chuyện cô đơn là bị làm quá. —Edward Hopper, về … Continue reading

June 4, 2020 · Leave a comment

“Nỗi u sầu của cô gái khỏa thân” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Nỗi u sầu của cô gái khỏa thân Cô đang nghĩ rằng đã … Continue reading

April 9, 2020 · Leave a comment

“Năm trước cuộc bầu cử” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Năm trước cuộc bầu cử Đó là một thời gian mà mọi nhà … Continue reading

April 4, 2020 · 1 Comment

“Lời chứng” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Lời chứng Chúa đánh thức tôi giữa đêm và Jesus đứng đó với … Continue reading

March 27, 2020 · Leave a comment

“Năm bông hồng buổi sáng” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Năm bông hồng buổi sáng 16 tháng 3, 2003 Trên TV sô bít … Continue reading

March 23, 2020 · Leave a comment

“Mỗi lần từ một độ cao” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Mỗi lần từ một độ cao Cái lần tôi nghĩ mình yêu và … Continue reading

October 7, 2019 · Leave a comment

“Những sự nổi lên” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Những sự nổi lên Cứ cho là đàn ông và đàn bà bắt … Continue reading

March 24, 2018 · Leave a comment

“Của thừa kế” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Của thừa kế Bạn không nên ngạc nhiên khi cái nơi mà bạn … Continue reading

February 24, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.