Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Stephen Dunn

“Ngăn trở” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Ngăn trở Cái chuyện cô đơn là bị làm quá. —Edward Hopper, về … Continue reading

June 4, 2020 · Leave a comment

“Nỗi u sầu của cô gái khỏa thân” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Nỗi u sầu của cô gái khỏa thân Cô đang nghĩ rằng đã … Continue reading

April 9, 2020 · Leave a comment

“Năm trước cuộc bầu cử” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Năm trước cuộc bầu cử Đó là một thời gian mà mọi nhà … Continue reading

April 4, 2020 · 1 Comment

“Lời chứng” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Lời chứng Chúa đánh thức tôi giữa đêm và Jesus đứng đó với … Continue reading

March 27, 2020 · Leave a comment

“Năm bông hồng buổi sáng” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Năm bông hồng buổi sáng 16 tháng 3, 2003 Trên TV sô bít … Continue reading

March 23, 2020 · Leave a comment

“Mỗi lần từ một độ cao” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Mỗi lần từ một độ cao Cái lần tôi nghĩ mình yêu và … Continue reading

October 7, 2019 · Leave a comment

“Những sự nổi lên” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Những sự nổi lên Cứ cho là đàn ông và đàn bà bắt … Continue reading

March 24, 2018 · Leave a comment

“Của thừa kế” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Của thừa kế Bạn không nên ngạc nhiên khi cái nơi mà bạn … Continue reading

February 24, 2018 · Leave a comment

“Lạc quan” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Lạc quan Bạn tôi người bi quan nghĩ rằng tôi lạc quan vì … Continue reading

January 4, 2018 · Leave a comment

“Căn phòng” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Căn phòng Căn phòng không có sự lựa chọn. Mọi thứ người ta … Continue reading

December 24, 2017 · Leave a comment

“Nếu một chú hề” – Stephen Dunn

Stephen Dunn (1939–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 2001. Nếu một chú hề Nếu một chú hề bước ra từ trong rừng, … Continue reading

December 19, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.