Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ars Poetica #100: Tôi tin” – Elizabeth Alexander

Elizabeth Alexander.jpg

Elizabeth Alexander (1962–), nhà thơ người Mỹ, là giáo sư hàm Frederick Iseman về thơ và cựu chủ nhiệm Khoa Nghiên cứu Mỹ Phi tại Đại học Yale. Bà là tác giả của sáu tập thơ, bao gồm cuốn American Sublime lọt vào vòng chung khảo giải Pulitzer năm 2006. Bà được mời đọc thơ trong lễ nhậm chức của Tổng thống Obama; hai người là bạn khi cùng dạy tại Đại học Chicago.

Ars Poetica #100: Tôi tin

Thơ, tôi nói với sinh viên,
là cá biệt. Thơ

là nơi chúng ta là chính mình
(dù Sterling Brown nói

“Mỗi ‘tôi’ là một ‘tôi’ kịch tính”),
đào bới trong những bãi ngao

tìm cái vỏ nào táp,
dốc cạn chiếc túi trong ngạn ngữ.

Thơ là cái bạn tìm thấy
trong bụi bẩn ở trong góc,

nghe được trên xe buýt, Chúa
trong chi tiết, cách duy nhất

để đi từ đây đến đó.
Thơ (và giờ tôi đang lên giọng)

đâu phải mọi tình yêu, tình yêu, tình yêu,
và tôi rất tiếc con chó đã chết.

Thơ (ở đây tôi nghe tiếng mình lớn nhất)
là giọng nói con người,

và có phải chúng ta chẳng thú vị với nhau?

Elizabeth Alexander, “Ars Poetica #100: I Believe,” American Sublime (Graywolf Press, 2005).

Copyright © 2005 by Elizabeth Alexander | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 22, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: