Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ngày hôm qua” – W. S. Merwin

merwin

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Ngày hôm qua

Bạn tôi nói tôi chẳng phải một người con tốt
mày hiểu không
tôi nói phải tôi hiểu

anh nói tôi chẳng đến
thăm bố mẹ thường xuyên mày biết không
và tôi nói phải tôi biết

ngay cả khi sống trong cùng một thành phố anh nói
có lẽ tôi thường đến đó một lần
mỗi tháng hoặc ít hơn
tôi nói ồ phải

anh nói lần cuối tôi đến thăm bố
tôi nói lần cuối tôi gặp bố

anh nói lần cuối tôi gặp bố
ông hỏi tôi về chuyện cuộc sống
tôi xoay xở như thế nào và ông
đi vào phòng bên cạnh
để lấy cho tôi thứ gì

ồ tôi nói
cảm nhận được một lần nữa cái lạnh
trên bàn tay của bố tôi lần cuối
anh nói và bố tôi quay lại
ở cửa và thấy tôi
nhìn đồng hồ đeo tay và ông
nói con biết đấy bố muốn con ở lại
và nói chuyện với bố

ồ phải tôi nói

nhưng nếu con đang bận ông nói
bố không muốn con thấy mình
phải làm vậy
chỉ vì bố ở đây

tôi không nói gì

anh nói bố tôi
nói có lẽ
con có việc quan trọng cần làm
hoặc có lẽ con cần gặp
ai đó bố không muốn giữ chân con

tôi nhìn ra cửa sổ
bạn tôi lớn tuổi hơn tôi
anh nói và tôi bảo bố tôi là đúng thế
và đứng dậy rồi bỏ ông ở lại
mày biết không

dù tôi chẳng có nơi nào phải đi
và không gì tôi phải làm

W. S. Merwin, “Yesterday,” Opening The Hand: Poems (Atheneum, 1983).

Copyright © 1983 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 23, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: