Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cuộc đời tôi đã mở ba lần” – Jane Hirshfield

Jane Hirshfield.jpg

The poet Jane Hirshfield | Photo by Chris Jackson/Getty Images

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World.

Cuộc đời tôi đã mở ba lần

Cuộc đời tôi đã mở ba lần.
Một lần, vào bóng tối và mưa.
Một lần, vào cái mà cơ thể mang mọi lúc trong mình và bắt đầu
nhớ mỗi lần nó bước vào hành động yêu thương.
Một lần, vào lửa chứa tất cả.
Ba lần này không khác nhau.
Bạn sẽ nhận ra tôi đang nói gì hoặc không.
Nhưng ngoài cửa sổ nhà tôi cả ngày một cây phong đã bước
khỏi những chiếc lá như một người con gái phải lòng mùa đông, thả
những dải lụa màu.
Chúng ta cũng không khác nhau trong những gì mình biết.
Có một cánh cửa. Nó mở. Rồi nó đóng. Nhưng một mảnh ánh sáng
ở lại, như một mẩu giấy không thể đọc được bị bỏ lại trên sàn,
hoặc một chiếc lá đỏ tuyết thả vào tháng Ba.

Jane Hirshfield, “Three Times My Life Has Opened,” The Lives of the Heart (Harper Perennial, 1997).

Copyright © 1997 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 1, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: