Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái đầu mũi tên” – Mary Oliver

river cam.jpg

Willow tree beside the River Cam | Photo by Rose and Trev Clough

Mary Oliver (1935–2019) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1984, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1992, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1998.

Cái đầu mũi tên

Cái đầu mũi tên,
tôi tìm thấy cạnh dòng sông,
đang lấp lánh và nhọn.
Tôi nhặt nó lên, và nói,
“Giờ, nó là của mình.”
Tôi nghĩ sẽ cho bạn bè xem nó.
Tôi nghĩ sẽ đặt nó—một vật trang trí ấn tượng—
vào một cái hộp nhỏ, trên bàn.
Nửa đường về, qua những cánh đồng gặt,
con ma già
đứng dưới đám cây mạy.
“Tôi thà uống gió,” ông ta nói,
“tôi thà ăn bùn và chết,
hơn ăn cắp như chị ăn cắp,
hơn nói dối như chị nói dối.”

Mary Oliver, “The Arrowhead,” Why I Wake Early: New Poems (Beacon Press, 2004).

Copyright © 2004 by Mary Oliver | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 1, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: