Nguyễn Huy Hoàng

“Nấn ná trong hạnh phúc” – Mary Oliver

Mary Oliver (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1984, giải Sách quốc gia Mỹ cho thơ năm 1992, và giải văn chương … Continue reading

March 20, 2017 · Leave a comment

“Cái đầu mũi tên” – Mary Oliver

Mary Oliver (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1984, giải Sách quốc gia Mỹ cho thơ năm 1992, và giải văn chương … Continue reading

February 1, 2017 · Leave a comment

“Tôi muốn viết gì đó một cách thật đơn giản” – Mary Oliver

Mary Oliver (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1984, giải Sách quốc gia Mỹ cho thơ năm 1992, và giải văn chương … Continue reading

January 13, 2017 · Leave a comment

“Công dụng của nỗi buồn” – Mary Oliver

Mary Oliver (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1984, giải Sách quốc gia Mỹ cho thơ năm 1992, và giải văn chương … Continue reading

December 17, 2016 · Leave a comment

“Một ngày mùa đông” – Mary Oliver

Mary Oliver (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1984, giải Sách quốc gia Mỹ cho thơ năm 1992, và giải văn chương … Continue reading

November 8, 2016 · Leave a comment

Archives

Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,417 other followers