Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Các nhà thơ” – Nikki Giovanni

Nikki Giovanni.jpg

Photo by Robin Holland

Nikki Giovanni (1943–) là nhà thơ người Mỹ gốc Phi, một trong những tác giả nổi bật nhất của Phong trào Nghệ thuật Da màu (Black Arts Movement) trong những năm 1960 và 1970.

Các nhà thơ

Các nhà thơ không nên
Tự sát
Thế sẽ để thế giới lại
Cho những kẻ không có trí tưởng tượng
Hay trái tim

Thế sẽ bỏ lại
Cho trái đất
Một cú pháp nham nhở
Và không tình yêu
Sâm panh

Các nhà thơ phải sống
Trong đau khổ và ngây ngất
Để hát một bài ca
Cùng những con muồm muỗm

Các nhà thơ nên biết xấu hổ
Khi chết
Mà chưa hôn
Mặt trời

Nikki Giovanni, “Poets,” Chasing Utopia: A Hybrid (William Morrow, 2013).

Copyright © 2013 by Nikki Giovanni | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 15, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: