Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bảo vệ thơ, vân vân” – Adam Zagajewski

Adam Zagajewski.jpg

Photo by Michał Łepecki

Adam Zagajewski (1945–) là nhà thơ, nhà văn, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 2004, giải Heinrich Mann năm 2015, và giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2016. Ông hiện là giáo sư tại Đại học Chicago.

Bảo vệ thơ, vân vân

Phải, bảo vệ thơ, đại văn phong, vân vân,
nhưng cả những buổi chiều hè trong thị trấn nhỏ,
nơi những khu vườn đung đưa và lũ mèo ngồi lặng lẽ
trên thềm nhà, như những bậc hiền triết Trung Hoa.

Adam Zagajewski, “Defending Poetry, Etc.,” Eternal Enemies: Poems, trans. Clare Cavanagh (Farrar, Straus and Giroux, 2008).

Copyright © 2008 by Adam Zagajewski | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 6, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: