Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nhầm một bông hoa dại” – Richard Wilbur

Richard Wilbur.jpg

Photograph by Hugh Chatfield

Richard Wilbur (1921–2017) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1957, hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1957 và 1989, giải Bollingen năm 1971, huân chương Robert Frost năm 1996, giải Wallace Stevens năm 2003, và giải thơ Ruth Lilly năm 2006, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1987–1988.

Nhầm một bông hoa dại

Một con hoét, bởi vì tôi đã sai,
Cất tiếng ca đúng cách một bài
Trong thế gian chẳng mơ hồ, lẻ loi,
Chẳng cai quản chỉ bởi mình tôi.

Richard Wilbur, “On Having Mis-identified a Wild Flower,” Collected Poems, 1943-2004 (Harvest Books, 2006).

Copyright © 2006 by Richard Wilbur | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 4, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: