Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người Brazil” – Ana María Shua

Ana Maria Shua.jpg

Ana María Shua (1951–) là nhà văn và nhà thơ người Argentina.

Người Brazil

Tôi mơ thấy người Brazil. Họ có hai người. Họ màu xanh lá và nôn ra hoa. Cổ họ rất dài. Tôi kể giấc mơ cho bố. Bố đã tỉnh hẳn và mặt bố đầy kem cạo râu. Bố bảo tôi nhầm người Brazil với thằn lằm sấm. Tôi còn rất nhỏ. Trí nhớ của tôi về chuyện thực sự xảy ra khác trí nhớ về giấc mơ. Tốt hơn là con nên hy vọng người Brazil không biết, bố tôi bảo. Bố con tôi đang ở trong nhà tắm lớn ở nhà mình ở Buenos Aires. Kể từ đó, khổ thân tôi, lúc nào tôi cũng thấy sờ sợ người Brazil.

Ana María Shua, “The Brazilians,” trans. Steven J. Stewart, Flash, Vol. 9, No. 1 (April 2016).

Copyright © 2016 by Ana María Shua | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 4, 2017 by in Truyện and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: