Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sữa non” – Kevin Young

kevin young.jpg

Kevin Young at Ticonderoga Club in Feb. 2016 | Photo by Ben Gray/AJC

Kevin Young (1970–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải thơ Lenore Marshall năm 2015 và hiện là giám đốc Trung tâm Schomburg về Nghiên cứu Văn hóa Da màu tại Thư viện Công cộng New York và từ tháng 11 năm 2017 là biên tập viên thơ của tạp chí The New Yorker.

Sữa non

Chúng ta không ra đời
cùng nước mắt. Mươi

tiếng khóc đầu của bạn
đều khô cạn.

Cần một thời gian
để thế giới đến

và muối mặn đôi mắt.

Kevin Young, “Colostrum,” Book of Hours (Alfred A. Knopf, 2014).

Copyright © 2010 by Kevin Young | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 9, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: