Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” – Derek Mahon

Derek Mahon.png

Photograph by Michael Mac Sweeney

Derek Mahon sinh năm 1941 ở Belfast, Bắc Ireland. Ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1990 và giải David Cohen năm 2007.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Sao không vui cho được khi ngắm
những đám mây tan ngoài cửa sổ mái
và triều dâng phản chiếu trên trần?
Rồi sẽ có cái chết, rồi sẽ có cái chết,
nhưng nói về nó đâu phải chuyện cần.
Thơ chảy tuôn ra từ bàn tay không mời
và đầu nguồn sâu kín là trái tim cảnh giác.
Mặt trời mọc vẫn bất chấp tất cả
và những thành phố xa đẹp và rạng rỡ.
Tôi nằm đây trong sắc ánh mặt trời
ngắm bình minh và những đám mây trôi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Derek Mahon, “Everything Is Going to Be All Right,” New Collected Poems (Gallery Press, 2011).

Copyright © 2011 by Derek Mahon | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 13, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: