Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Năm đầu tiên” – W. S. Merwin

John Dransfield and WS Merwin.jpg

John Dransfield, a world palm expert, surveys the palms with W. S. Merwin during the Merwin Conservancy’s project of mapping, tagging and cataloging 2,741 hand-planted trees at Merwin’s home on Maui in 2013 | Photo by The Merwin Conservancy

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Năm đầu tiên

Khi từ ngữ tất cả đã được dùng
để chỉ mọi thứ khác
chúng ta thấy ngày đầu tiên bắt đầu

từ dòng nước đang gọi
và những cành cây đen
những chiếc lá không lớn hơn những đầu ngón tay
đang xòe ra trên cái cây của thiên đường
trên bức tường ố cũ
ánh nắng xanh của chúng
chưa tỏa sáng bao giờ

dậy cùng nhau chúng ta là những người đầu tiên
nhìn thấy chúng
và chúng ta đã biết chúng

mọi ngôn ngữ đều xa lạ và năm đầu
tiên trồi lên

W. S. Merwin, “The First Year,” The Rain in the Trees (Alfred A. Knopf, 1988). This poem was first published in The New Yorker (May 7, 1984 Issue).

Copyright © 1984 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 12, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: