Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi từ ngữ” – W. S. Merwin

Robert Peraza.jpg

Robert Peraza, who lost his son Robert David Peraza, pauses at his son’s name at the North Pool of the 9/11 Memorial during tenth anniversary ceremonies at the site of the World Trade Center on Sept. 11, 2011, in New York City | Photo by Justin Lane-Pool/Getty Images

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Gửi từ ngữ

Khi mà nó xảy ra bạn không có ở đó

O bạn đằng sau những con số
đằng sau sự hồi tưởng
truyền từ hơi thở sang hơi thở
được trao lại
từ ngày sang ngày từ tuổi
sang tuổi
được giao phó kiến thức
mà biết không gì

những người già thờ ơ
không thể thiếu và không ngủ

người canh giữ tên của chúng tôi
trước khi chúng tôi đến
để được gọi bởi chúng

bạn lời được
tạo nên để bắt đầu
bạn lời được thốt ra
bạn lời được nói lên
để bắt đầu
để nói cái không thể nào nói

những lời xa xưa
quý giá và bất lực

nói đi

17 tháng 9, 2001

W. S. Merwin, “To the Words,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005). This poem was first published in The New Yorker (October 8, 2001 Issue).

Copyright © 2001 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

One comment on ““Gửi từ ngữ” – W. S. Merwin

  1. nguyenhueporteetroite
    September 12, 2017

    A brilliant translation of a powerful moving poem.
    Beyond words.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 12, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: