Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Và cả hai tay rửa mặt” – Ryan Fox

Four Quartets.jpg

From T. S. Eliot’s Four Quartets

Ryan Fox có bằng M.F.A về thơ tại Đại học Virginia và bằng J.D. tại Trường Luật Đại học Fordham. Anh có thơ được xuất bản trên The New Yorker, Boston Review, và các nơi khác.

Và cả hai tay rửa mặt

Em ở trên tất cả mọi thứ.
Tôi chỉ muốn đọc “Bốn khúc tứ tấu.”
Nhưng lại có chữ viết của em,
Trên tất cả mọi thứ.

Nói về Coleridge.
Nói về nhà hiền triết Herakleitos.
Em thậm chí còn viết như thế,
Với một chữ “k.” Ông ấy nhìn dòng sông một lần,

Nổi tiếng. Và trong đó ông thấy tai ách của chúng ta:
Không gì ngoài thời gian.
tay này rửa tay kia,
Tôi lấy cuốn sách xuống

Và kia là tay em
Và đây là người em
Choàng lên tôi
Trong tấm gương của một phòng nhà nghỉ ở Carbondale

Năm một chín chín mươi chín.

Ryan Fox, “And Both Hands Wash the Face,” The New Yorker (May 8, 2017 Issue).

Copyright © 2017 by Ryan Fox | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 4, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: