Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Xác chết bên đường” – Chase Twichell

Chase Twichell.jpg

Chase Twichell (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2011. Bà sống cùng chồng, nhà văn Russell Banks, ở New York City.

Xác chết bên đường

Tôi muốn thấy mọi thứ như vốn thế
khi không có tôi. Vì sao, tôi không biết.
Hồi còn nhỏ lúc nào tôi cũng nhìn
thật gần vào xác chết bên đường, và chọc
một cái que vào đó. Tôi muốn nhìn cái chết
bằng đôi mắt như đôi mắt trẻ con của mình,
vẫn chưa bị kiến thức làm cho mù quáng.
Tôi kể chuyện này với nhà sư bạn tôi,
và anh nói, Muốn, muốn, muốn.

Chase Twichell, “Roadkill,” The New Yorker (January 6, 2014 Issue).

Copyright © 2014 by Chase Twichell | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 9, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: