Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chiến tranh và hòa bình” – Chana Bloch

Chana Bloch.jpg

Chana Bloch in an undated photo | Photo by Lonny Shavelson

Chana Bloch (1940-2017) là tác giả của sáu tập thơ và đồng dịch giả của sáu tập thơ tiếng Hebrew, trong đó có “The Song of Songs,” “Hovering at a Low Altitude: The Collected Poetry of Dahlia Ravikovitch,” và “Yehuda Amichai: The Selected Poetry.”

Chiến tranh và hòa bình

Tôi ước một điều ước lớn trước sao hôm,
sao Kim, hay là sao Hỏa nhỉ,
nhưng nó là cái máy bay bay thấp
hướng về Đông.

Tôi thấy lũ cáo nhỏ trên sườn đồi
với những đôi tai đỏ nhọn;
đến gần, một nhánh mùa thu rơi.

Khi người hướng dẫn vỗ tay,
những quả táo rực rỡ trên cây sợ
và bay đi.

Cuộc hôn nhân mà tôi gọi là Gibraltar
sụp đổ như một con tàu
trầy vào eo biển đá.

Tôi nghĩ chiến tranh sẽ đem lại hòa bình.
Mọi biển báo chỉ đường đều nói
Đường đến Tương lai, nên chúng tôi chạy ra
với cờ và xẻng, phấn khởi, trồng cây—

Chana Bloch, “War and Peace,” The New Yorker (January 15, 2018 Issue).

Copyright © 2018 by Chana Bloch | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 8, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: