Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Điện thoại reo trong mê cung” – W. S. Merwin

Adrienne Rich.jpg

Photograph by Eamonn McCabe/Camera Press/Redux

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Điện thoại reo trong mê cung

Adrienne Rich (1929-2012)

Đó là em đó là em đó chỉ có thể
là em đang gọi và tôi không thể trả lời
dù nghe được giọng em nói mà không từ ngữ
giọng của em giọng của riêng em nói với tôi
qua những hành lang tối không tiếng vọng không tuổi
của sáu thập niên ngoài tầm với và xa hơn
trả lời nếu tôi biết mình phải trả lời gì
rồi ta cười trong lúc nói về sự tương đồng
và khác biệt và những tiếng vọng của đổi thay
về sự nhìn nhận ra và âm thanh của nó
trong lúc ta thay đổi mà không biết mình đang
trả lời nhưng câu hỏi thì vẫn còn ở đó
giờ tôi nhớ chúng ta chưa bao giờ trả lời
như tôi không trả lời trong lúc nó reo mãi
trong lúc nó cứ reo và tôi không trả lời
và vẫn cứ không hay câu hỏi ấy là gì

W. S. Merwin, “Telephone Ringing in the Labyrinth,” The New York Review of Books (May 24, 2012 Issue).

Copyright © 2012 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 20, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: