Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Motto” – Bertolt Brecht

Bertolt Brecht.jpg

Fred Stein Archive/Archive Photos/Getty Images

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Motto

Trong những thời tối tăm
Liệu có còn tiếng hát?
Vâng sẽ còn tiếng hát.
Về những thời tối tăm.

Bertolt Brecht, “Motto [der Svendborger Gedichte],” Svendborger Gedichte (Malik-Verlag, 1939).

Copyright © 1939 by Bertolt Brecht | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 6, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: