Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chủ nghĩa hiện thực” – Beth Bachmann

Beth Bachmann.jpg

Photo by Sara Estensen

Beth Bachmann là nhà thơ người Mỹ. Cô được trao giải Kate Tufts Discovery năm 2010 và giảng dạy trong chương trình MFA về sáng tác văn chương tại Đại học Vanderbilt.

Chủ nghĩa hiện thực

Chúa nói, tên con là bùn
và cái vấn đề của bùn là con
phải ném nó xuống
lặp đi lặp lại
để loại bỏ không khí
và đôi khi cắt nó
và ghép nó lại với một phần khác.
Nếu sao được làm từ bụi thì
đó không phải là cùng một chất,
Chúa nói;
con không thể dựng lều từ đó,
mà chỉ thiên đường,
và khi ta nói bụi về với bụi,
đó không phải là ý ta muốn nói.

Beth Bachmann, “Realism,” The New Yorker (May 30, 2016 Issue).

Copyright © 2016 by Beth Bachmann | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 10, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: