Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chó” – W. S. Merwin

Merwin and dog.jpg

Photo by Jill Greenberg

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Chó

Rất nhiều lần sự cô đơn
là một người khác
một sự vắng mặt
rồi khi mà sự cô đơn không còn là
một người khác thì nhiều lần
nó là một con chó của ai đó
mà bạn đang trông
rồi thì khi con chó biến mất
và sự vắng mặt của nó
rốt cuộc bạn chỉ còn một mình
và sự cô đơn nhiều lần
là chính bạn
cái sự vắng mặt ấy
nhưng rốt cuộc cũng có thể
bạn là con chó của chính mình
đói khát trên đường
một âm thanh trèo lên một ngọn núi
cao hơn thời gian

W. S. Merwin, “Dogs,” Writings to an Unfinished Accompaniment (Atheneum, 1973).

Copyright © 1973 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 14, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: