Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“anh chạm nhé chàng nói” – E. E. Cummings

ee cummings.jpg

Photo by Marion Morehouse

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay năm 1922 và tập thơ đầu năm 1923. Với phong cách đổi mới đặc trưng về hình thức và cú pháp, ông được xem là một trong những nhà thơ hiện đại quan trọng nhất của nền thơ ca Mỹ thế kỷ 20. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958 và qua đời năm 1962 ở North Conway, New Hampshire.

anh chạm nhé chàng nói

anh chạm nhé chàng nói
(em hét đấy nàng nói
một lần thôi chàng nói)
thật là vui nàng nói

(anh sờ nhé chàng nói
sờ bao nhiêu nàng nói
nhiều lắm đấy chàng nói)
này sao không nàng nói

(bắt đầu nhé chàng nói
đừng quá sâu nàng nói
quá thế nào chàng nói
quá thế này nàng nói)

để đây nhé chàng nói
(để thế nào nàng nói
để thế này chàng nói
nếu hôn em nàng nói

di chuyển nhé chàng nói
yêu phải thế nàng nói)
nếu em muốn chàng nói
(chết em mất nàng nói

sống phải thế chàng nói
nhưng vợ anh nàng nói
nào chàng nói)
au nàng nói

(sướng quá thôi chàng nói
đừng dừng lại nàng nói
ôi không chàng nói)
chậm thôi nàng nói

(tttới không em?chàng nói
ummm nàng nói)
em đỉnh quá!chàng nói
(chàng của Em nàng nói)

E. E. Cummings, “may i feel said he,” No Thanks (Golden Eagle Press, 1935).

Copyright © 1935 by E. E. Cummings | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

One comment on ““anh chạm nhé chàng nói” – E. E. Cummings

  1. Pingback: Thơ: anh cảm đây chàng nói – e. e. cummings – chukim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 15, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: