Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ở biển” – Rebecca Morgan Frank

Rebecca Morgan Frank.jpg

Photo by Betty Press

Rebecca Morgan Frank là tác giả của ba tập thơ, trong đó gần đây nhất là Sometimes We’re All Living in a Foreign Country (Carnegie Mellon University Press, 2017).

Ở biển

Cứ mỗi ba giây, để nhớ lại sự giam cầm,
tâm trí trượt vào chính nó và quá khứ của nó,
và biết thế. Bà nghe như một chính trị gia:
Tôi không thể nhớ nổi. Tôi e là tôi không nhớ.
Giá tâm trí có thể chôn chính nó ở dưới đáy
biển, vẫy những cái xúc tu linh hoạt
vào những dòng chảy mới. Thay vào đó nó cưỡi
những cơn sóng cuộn, trồi lên rồi lại trồi lên,
trôi dạt xa hơn khỏi vùng đất không phải là
dành cho nó, khỏi mọi thứ quen thuộc.
Nhưng đôi khi một chi tiết nổi lên, như cái mũi
ép chặt lên tấm kính ở trong bể thủy cung,
con sứa cố gắng hiểu được những cái lỗ mũi,
ánh sáng mờ, làm sao nó tồn tại, và ở đây.

Rebecca Morgan Frank, “At Sea,” Sometimes We’re All Living in a Foreign Country (Carnegie Mellon University Press, 2017). This poem was first published in The New Yorker (April 17, 2017 Issue).

Copyright © 2017 by Rebecca Morgan Frank | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 16, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: