Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Làm” – Rae Armantrout

Arga river.jpg

Photograph by Alvaro Barrientos/AP

Rae Armantrout (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2009 và giải Pulitzer cho thơ năm 2010.

Làm

“Điều gì làm chuyện này xảy ra?”
lần nào bạn cũng hỏi

như thể
bản thân sự cưỡng bách
là bắt buộc,

cái cách ánh sáng đi
với tốc độ ánh sáng

“bởi vì nó phải”

*

Không phải trong ý nghĩa
cần thiết nào

mà vương miện lá này,
được gió xem xét

như thể lật lại
một vấn đề nào,

là một màu xanh xám
sáng lên thành đỏ nâu

ở đầu lá

hay những sự lập lờ của nó
lấp đầy khoảnh khắc này

đến miệng.

*

Trong khi ánh sáng
đã lại bắt kịp

bản thân nó
lần nữa

và dường như chỉ
đang làm ra

thời gian

Rae Armantrout, “Making,” Wobble (Wesleyan University Press, 2018). This poem was first published in The New Yorker (April 20, 2015 Issue).

Copyright © 2015 by Rae Armantrout | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 17, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: