Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lan can” – Jorie Graham

Jorie Graham.jpg

Photo from Blue Flower Arts

Jorie Graham sinh năm 1950 ở New York City. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1996, giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2012, và giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2018, và từ năm 1999 là giáo sư hàm Boylston về diễn thuyết và tu từ học tại Đại học Harvard.

Lan can

Tôi khởi hành trên trái
đất bất khả tri
một lần nữa. Mọi thứ
vẫn ở dưới chân. Một tấm thảm
của vật chất đã rụng và
chưa rụng. Mọi thứ rụt lại
nhưng đó là tôi thấy
nên làm chúng
rụt lại. Trước đó, chúng
trong suốt. Giờ chúng
xếp dọc dây thần kinh thị giác
của tôi. Tôi cảm thấy chúng
bước vào. Não
rụt màng
nếp. Đối tượng.
          Cây kim ngân,
          bụi gai, nho,
          sự rung động
          và
mạng rung rinh. Làm sao
          cái-thực sẽ
          để tôi rụng vừa
          kịp lúc.
Nó sẽ trả công tôi
          như thế nào,
đưa tôi cho
          cái tôi
          kế tiếp? Tôi
bước xuống đồi
          nơi tôi thấy sự bỏ-đi
          của mình đi
          vào chân
          của ngọn đồi. Tôi
          biết tôi sẽ
          phải rời bỏ
          trái đất này—sự khác biệt
          của tôi
          chạy xung quanh
          toán loạn tìm
          nơi mà nó
          kết thúc. Đó là
          đời tôi nói
          ngâm nga,
          nhàn nhã, cái động cơ
          của tâm trí mơ màng
          trong tôi, cái nheo
          của nó, cái
          cách ngọt ngào của
          việc hít vào trước khi
          nói trong khi
          bàn tay trượt
          xuống cái lan can
          hình xoắn ốc như một
          thiên niên kỷ
          lốm đốm
          dna và dấu thú
          vừa đủ
          phải để
kết thúc.

Jorie Graham, “Rail,” The New Yorker (November 20, 2017 Issue).

Copyright © 2017 by Jorie Graham | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 3, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: