Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chỗ trú đêm” – Bertolt Brecht

bertolt brecht

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Chỗ trú đêm

Tôi nghe nói ở New York
Trên góc phố 26 cắt với đường Broadway
Có một người tối đông nào cũng đứng
Và kêu gọi khách qua đây
Sắp chỗ trú đêm cho những kẻ vô gia cư túm tụm ở đấy.

Chẳng vì thế mà thế giới đổi thay
Người với người vẫn không được cải thiện
Thời đại của bóc lột chẳng ngắn đi được mấy.
Nhưng vài người đã có một chỗ trú qua đêm
Một đêm dài họ được che khỏi gió
Tuyết lẽ rơi xuống họ thì nay rơi xuống phố.

Bạn đọc đến đây, xin chớ bỏ sách xuống.

Vài người đã có một chỗ trú qua đêm
Một đêm dài họ được che khỏi gió
Tuyết lẽ rơi xuống họ thì nay rơi xuống phố.
Nhưng chẳng vì thế mà thế giới đổi thay
Người với người vẫn không được cải thiện
Thời đại của bóc lột chẳng ngắn đi được mấy.

Bertolt Brecht, “Die Nachtlager” (1931).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 13, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: