Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mọi thứ” – Rae Armantrout

apricot.jpg

From Half Apricot, oil painting by Neil Nelson

Rae Armantrout (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2009 và giải Pulitzer cho thơ năm 2010.

Mọi thứ

Mọi thứ nhắc chúng ta về sex
cái cách sex
nhắc chúng ta về mọi thứ

không phải là nó.
Một quả mơ có lẽ.

Hay chiếc váy phù dâu
chiffon của hoàng hôn.

Mọi tiếng xát.

Những ngọn đồi lúm cỏ
ở đằng tây San Joaquin.

Cái cách không gì
là hoàn toàn

thật

và mọi thứ cần
được nhắc lại

Rae Armantrout, “Everything,” The New York Review of Books (April 4, 2019 Issue).

Copyright © 2019 by Rae Armantrout | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 18, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: