Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đình” – Kevin Young

kevin young.jpg

Photo by Brad Ogbonna for The New York Times

Kevin Young (1970–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải thơ Lenore Marshall năm 2015 và hiện là giám đốc Trung tâm Schomburg về Nghiên cứu Văn hóa Da màu tại Thư viện Công cộng New York và từ tháng 11 năm 2017 là biên tập viên thơ của tạp chí The New Yorker.

Đình

Nói tôi nghe
về cái xác.

Nó trống rỗng.

Không, nói tôi nghe
về cái xác.

Nó có thể được hiến
hoặc thiêu.

Nó được thiêu—

Hoặc chôn.

Hoặc được tin.

Linh hồn đâu?
Được giấu.

Đâu.
Ở mọi nơi.

Và hơi thở.
Chỉ là gió.

Và sau đó—

Nắng và
cả tuyết.

Kevin Young, “Truce,” Book of Hours (Alfred A. Knopf, 2014).

Copyright © 2014 by Kevin Young | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 20, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: