Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Việt quất sau trời tối” – W. S. Merwin

Blueberries.jpg

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Việt quất sau trời tối

Vậy đây là cách đêm nếm
từng chút một
không sớm cũng không muộn

mẹ tôi từng bảo tôi
rằng tôi không sợ bóng tối

và khi tôi nhìn lên đúng là vậy
làm sao bà biết
từ rất lâu rồi

khi cha bà đã mất
gần như trước khi bà nhớ được
rồi mẹ bà đi theo ông
không lâu sau đó
rồi đến bà ngoại bà
người nuôi bà lớn dậy
và chỉ một thời gian sau
người anh duy nhất của bà
và rồi đứa con đầu
đi ngay khi
anh vừa sinh ra
bà biết

W. S. Merwin, “Blueberries After Dark,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008).

Copyright © 2008 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 29, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: