Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự sụp đổ” – Czesław Miłosz

Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980.

Sự sụp đổ

Cái chết của một người cũng giống như sự sụp đổ của một dân tộc hùng cường
Với những đội quân dũng cảm, những thuyền trưởng và những nhà tiên tri,
Những hải cảng giàu có và tàu thuyền trên khắp các vùng biển,
Nhưng giờ nó sẽ không còn giải cứu bất cứ thành phố nào bị vây hãm,
Nó sẽ không tham gia vào bất cứ liên minh nào,
Bởi vì các thành phố của nó trống rỗng, dân cư của nó tan tác,
Vùng đất từng mang lại mùa màng nay mọc đầy kế dại,
Sứ mạng bị lãng quên, ngôn ngữ cũng đã mất,
Phương ngữ của một ngôi làng tít trên những ngọn núi không thể với đến.

Berkeley, 1975

Czesław Miłosz, “The Fall,” New and Collected Poems, 1931-2001, trans. Miłosz and Robert Hass (Ecco Press, 2001).

Copyright © 1981 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 16, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: