Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vai chính” – Graham Foust

star turn.jpg

Graham Foust sinh năm 1970 ở Knoxville, Tennessee và lớn lên ở Eau Claire, Wisconsin. Anh có bằng PhD tại SUNY-Buffalo và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Denver.

Vai chính

Vết thương sâu đậm nhất là vết thương ít riêng biệt nhất,
điều đó chẳng làm ai bất ngờ trừ những kẻ còn sống.
Một cách bí mật, và với cái có cảm giác như là hợp lý,
chúng ta là nỗi đau mà những người mà chúng ta yêu
đặt những người mà họ không còn yêu vào đó.

Graham Foust, “Star Turn,” Nightingalelessness (Flood Editions, 2018).

Copyright © 2018 by Graham Foust | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 1, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: