Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những phong cảnh của Vilhelm Hammershøi” – Vona Groarke

Hammershoi

Forstudie til “Solregn. Gentofte Sø, 1903 by Vilhelm Hammershøi

Vona Groarke sinh năm 1964 ở Mostrim, Ireland. Bà là giảng viên tại Centre for New Writing tại Đại học Manchester và từ năm 2014 là chủ biên tờ Poetry Ireland Review.

Những phong cảnh của Vilhelm Hammershøi

Giữa nước đọc cho mình một câu chuyện
không có người trong đó

và những cánh đồng, không thể đọc, và một bầu trời
hứa hẹn không gì,

nhất là cái sẽ xảy ra bây giờ,
là những cái cây

không tin vào
bất cứ phiên bản nào của mình

ngay cả phiên bản mà trong đó
chúng dường như là những cái cây thường ngày

mà không phải là một chuỗi khung gỗ
cho những chiếc lá thường.

Vona Groarke, “The Landscapes of Vilhelm Hammershøi,” X (The Gallery Press, 2014). This poem was first published in The New Yorker (November 11, 2013 Issue).

Copyright © 2014 by Vona Groarke | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 7, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: