Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[tôi mang tim em theo tôi(tôi mang nó trong]” – E. E. Cummings

ee cummings

Photo by Edward Weston/Center for Creative Photography, Arizona

E. E. Cummings sinh năm 1894 ở Cambridge, Massachusetts và theo học tại Đại học Harvard. Sau khi trở về từ Thế chiến thứ I, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay năm 1922 và tập thơ đầu năm 1923. Với phong cách đổi mới đặc trưng về hình thức và cú pháp, ông được xem là một trong những nhà thơ hiện đại quan trọng nhất của nền thơ ca Mỹ thế kỷ 20. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958 và qua đời năm 1962 ở North Conway, New Hampshire.

tôi mang tim em theo tôi(tôi mang nó trong

tôi mang tim em theo tôi(tôi mang nó trong
tim mình)tôi chẳng bao giờ thiếu nó(tới bất cứ đâu
tôi đi em cũng đi,em thân;và bất cứ gì mà chỉ
tôi làm thì cũng là em làm,em yêu)
                                                                       tôi chẳng
sợ số phận nào(bởi em là số phận tôi,em dịu)tôi chẳng
muốn thế giới nào(bởi xinh đẹp em là thế giới của tôi,em thật)
và em là bất cứ gì mặt trăng vẫn luôn muốn nói
và bất cứ gì mặt trời sẽ luôn luôn hát

đây là bí mật sâu nhất mà không ai biết
(đây là rễ của rễ và chồi của chồi
và bầu trời của bầu trời của cái cây gọi là sự sống;nó mọc
cao hơn tâm hồn có thể hy vọng hay tâm trí có thể che giấu)
và đây là điều kỳ diệu giữ các ngôi sao ở cách xa nhau

tôi mang theo trái tim em(tôi mang nó trong tim mình)

E. E. Cummings, “[i carry your heart with me(i carry it in],” 95 poems (Harcourt, Brace, 1958).

Copyright © 1952 by E. E. Cummings | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 6, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: