Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thế giới của các giác quan” – Franz Wright

Sleeping Woman

Excerpt from Sleeping Woman (Meditation), 1904 by Pablo Picasso

Franz Wright (1953–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting cho thơ năm 1991, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 1996, và giải Pulitzer cho thơ năm 2004.

Thế giới của các giác quan

Thật là một ngày: tôi gặp chút khó khăn
khi theo dõi cốt truyện; tuy nhiên,
những hiệu ứng đặc biệt thì không thể tin được.

Giờ thì, cái

thân đang mơ đang thở
nằm ngay bên cạnh
thân tôi, chỉ cần nghĩ—

ở bất kỳ thời điểm nào
nó cũng có thể trải qua một sự thay đổi
lớn đến mức nó chẳng còn lại gì

ngoài một đối tượng đơn thuần, một thứ
bị lấy đi khỏi tôi, không bao giờ
được nhìn thấy nữa, không bao giờ.

Franz Wright, “The World of the Senses,” Wheeling Motel (Knopf, 2009). This poem was first published in The New Yorker (April 28, 2008 Issue).

Copyright © 2009 by Franz Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 16, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: