Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Biện bạch của kẻ tuân thủ pháp luật” – Manolis Anagnostakis

manolis-anagnostakis

Manolis Anagnostakis (1925–2005) là nhà thơ người Hy Lạp.

Biện bạch của kẻ tuân thủ pháp luật

Tôi làm thơ trong giới hạn quy định của các cơ quan nhà nước có trách nhiệm
Và không chứa từ: tự do; từ: dân chủ
Nó không la lối: đả đảo chế độ chuyên chế hay: chết đi lũ phản bội
Và cần mẫn tránh cái gọi là những sự thật kích động
Tôi làm thơ một cách thoải mái và ấm cúng dưới mọi hình thức kiểm duyệt
Tôi ghét những diễn đạt sáo cũ như: thối đến tận lõi, vô lại bẩn thỉu, chúng đã bị mua chuộc
Trong mọi trường hợp tôi đã chọn lấy từ thích hợp nhất
Mà chúng ta gọi là “thi vị”: bóng bảy, trinh nguyên, có tư tưởng đẹp đẽ
Tôi làm những bài thơ không chống lại trật tự đã được thiết lập.

Manolis Anagnostakis, “Apologia of the Law-Abiding,” The Target: Selected Poems, trans. Kimon Friar (Pella Publishing Company, 1980).

Copyright © 1980 by Manolis Anagnostakis | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 26, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: