Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trong cơn dông của hoa hồng” – Ingeborg Bachmann

le dormeur du val, 2014 by Anselm Kiefer

Ingeborg Bachmann sinh năm 1926 ở Klagenfurt, Áo. Bà hoàn thành luận án tiến sĩ về Martin Heidegger ở Đại học Vienna năm 1949 và xuất bản tập thơ đầu năm 1953. Bà cho ra đời thêm một tập thơ năm 1956, một cuốn tiểu thuyết năm 1971, hai tập truyện ngắn vào các năm 1961 và 1972, cùng một số vở kịch radio và libretto trước khi qua đời ở Roma năm 1973.

Trong cơn dông của hoa hồng

Nơi nào chúng ta rẽ trong cơn dông của hoa hồng,
nơi ấy gai sáng bừng lên đêm, và sấm
của lá, từng thật yên trong những bụi rậm,
giờ theo trên những bước chân ta.

Ingeborg Bachmann, “Im Gewitter der Rosen,” Die gestundete Zeit (Deutschen Verlags-Anstalt, 1953).

Copyright © 1953 by Ingeborg Bachmann | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 29, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: