Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Khóc” – Galway Kinnell

galway kinnell

Galway Kinnell, 1970 | Photo by LaVerne Harrell Clark

Galway Kinnell (1927–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 cho tập Selected Poems (Houghton Mifflin, 1982).

Khóc

Khóc một chút thôi
thì vô ích. Bạn phải khóc
cho đến khi chiếc gối ướt sũng.
Rồi bạn có thể dậy và cười.
Rồi bạn có thể nhảy vào bồn
và tõm-tõm-tõm!
Rồi bạn có thể mở toang ô cửa sổ
và, “Ha ha! ha ha!”
Và nếu người ta nói, “Ê,
ở trên đó có chuyện gì thế?”
thì “Ha ha!” hát lại, “Hạnh phúc
trốn trong giọt nước mắt cuối cùng!
Tôi đã khóc nó rồi! Ha ha!”

Galway Kinnell, “Crying,” Mortal Acts, Mortal Words (Houghton Mifflin Harcourt, 1980).

Copyright © 1980 by Galway Kinnell | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 31, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: